Custom loading...

5/23/2016 8:21:03 PM

1. Đăng ký tài khoản để sử dụng Booky như nào?

Bạn có thể đăng ký tài khoản đọc sách trên Waka theo các cách sau:
- Đăng ký trên website booky.vn

- Đăng ký bằng tài khoản Facebook.

- Đăng ký bằng tài khoản Google+.
 

2. Sau khi đăng ký tài khoản trên Booky được quyền lợi gì?

Sau khi đăng ký thành viên trên Booky, khách hàng sẽ được nhận những quyền lợi sau:

- Đọc MIỄN PHÍ hàng ngàn đầu sách đang có trên thư viện

- Nhận thông tin về các chương trình khuyến mại hoặc thông tin về sách mới.
 

3. Tôi muốn mua sách trên Booky thì phải làm như nào?

Để mua sách trên Booky, bạn cần phải là thành viên và đã đăng nhập thành công. Trong khi đọc sách, nếu gặp các sách yêu cầu trả phí, người dùng cần thực hiện thanh toán để được đọc cuốn sách đó.