Custom loading...

5/23/2016 8:16:49 PM

Để thanh toán Mua sách trên Booky, người dùng có thể lựa chọn một trong các hình thức thanh toán sau:

- Thanh toán bằng COD

- Thanh toán qua hình thức chuyển khoản ngân hàng.