Custom loading...

5/23/2016 8:13:58 PM

TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN USER

Để sử dụng nền tảng Booky.vn bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của Booky, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của Booky, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho Booky là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào Booky sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn. Bạn đồng ý rằng Booky có thể lưu trữ và sử dụng dữ liệu đăng ký mà bạn cung cấp để sử dụng trong việc duy trì và lập hóa đơn tính phí cho tài khoản của bạn.

Mọi thông tin Bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản, các thông tin yêu cầu bổ sung trong quá trình sử dụng dịch vụ cũng như các thông tin giao dịch giữa Bạn và Booky.vn được bảo mật trên Booky . Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin của Bạn cho những mục đích ngoài việc nâng cao dịch vụ, hỗ trợ chăm sóc khách hàng, nghiên cứu thị trường, hoạt động marketing và quản lý thông tin nội bộ. Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Booky không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Bạn cung cấp cho Booky sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và Booky không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn, như các trường hợp bạn tự ý chia sẻ thông tin với người khác.

Bằng việc đăng ký tài khoản, Bạn cam kết tự bảo mật các thông tin tài khoản, mật khẩu và các giao dịch qua Booky , bảo mật email dùng để đăng ký tài khoản, kiểm soát quyền sử dụng máy tính và thiết bị cá nhân. Bạn đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản và mật khẩu. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp tài khoản bị sử dụng sai nếu không phải do lỗi của Booky .

 

ĐIỀU KHOẢN VỀ BẢO VỆ BẢN QUYỀN TRÊN BOOKY

Chúng tôi tôn trọng tác giả và chủ sở hữu bản quyền các nội dung trên Booky . Trường hợp phát hiện tác phẩm của bạn bị vi phạm bản quyền trên Waka, vui lòng liên hệ và cung cấp bằng chứng xác thực theo địa chỉ email: hotro@booky.vn